ป้ายกำกับ: TO BE NUMBER ONE IDOLS

“นุ้ย-หลิว”ชวนเยาวชนร่วมประกวดTO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่10

              กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ สนองต่อพระดำริในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO

Read More...

Mobile Sliding Menu