ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับ เอ็มเอสดี จับมือเป็นพันธมิตร ภายใต้แคมเปญ “Together4More Possibility – ร่วมก่อ ต่อโอกาสให้ชีวิต”

In Hot News

        บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด จับมือเป็นพันธมิตร ภายใต้แคมเปญ “Together4More Possibility – ร่วมก่อ ต่อโอกาสให้ชีวิต” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและนวัตกรรมด้านการรักษา ซึ่งรวมถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ที่ช่วยรักษาชีวิตและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระหว่างการรักษาให้ดียิ่งขึ้น การร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ มุ่งหวังให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจถึงทางเลือกในการรักษาและมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า เพื่อร่วมกันสรรสร้างความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้

       ซิกน่าประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพระดับโลก มุ่งหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้วยการนำเสนอแผนประกันสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ในขณะที่ยังจัดหาข้อมูลทางด้านสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากลูกค้าเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซิกน่ายังคงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในการจัดหานวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า

       นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาดูแลคนไทยร่วมกัน เพื่อที่จะหาแนวทางใหม่ๆ ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นในด้านการแสวงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการตัดสินใจ ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยการผนึกกำลังร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทั้งซิกน่าและเอ็มเอสดี เพื่อสร้างความหวังของการรักษาโรคร้ายให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เราสัญญาว่าเราจะเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างโอกาสและเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และนวัตกรรมการรักษาให้แก่ลูกค้าต่อไป”
“ทั้งนี้ แผนประกันใหม่ของซิกน่า เกิดขึ้นจากการที่เราเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเราเล็งเห็นถึงจำนวนสถิติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี เราจึงต้องการยกระดับการรักษาโรคมะเร็ง ให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงนำนวัตกรรมยาภูมิคุ้มกันบำบัดเข้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า และคลายกังวลในด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากการรักษาทางเลือกใหม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า หากโรคที่ไม่คาดฝันมาเยือน ซิกน่าจะดูแลคุณอย่างดีที่สุด ตลอดจนเรายังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกมิติอย่างแท้จริง” นายธีรวุฒิ กล่าวเสริม

        สำหรับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เมอร์ค แอนด์ คัมปะนี, อินคอร์ปอเรท ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีภาระกิจหลักตลอดเวลากว่า 130 ปี ในการทุ่มเททำงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆ ให้กับคนทั่วโลกและคนไทย ได้เข้าถึงนวัตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคร้ายต่างๆ อันจะนำไปสู่การที่คนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในประเทศไทย ยาของเอ็มเอสดีได้นำมาใช้รักษาโรคให้คนไทยมานานกว่า 70 ปี

       ดร. แมรี เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือและเข้ามาเป็นเป็นพันธมิตรกับ ซิกน่า ประกันภัย ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ล่าสุด ที่เรามีความเชี่ยวชาญ มาเผยแพร่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจ ร่วมกับซิกน่า เพราะในประเทศไทย โรคมะเร็งถือเป็นโรคที่เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด โดยในปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นโรคมะเร็งจำนวนมากกว่า 190,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งจำนวนเกือบมากถึง 125,000 คน (อ้างอิงจาก Globocan) โดยเฉพาะในครั้งนี้ เราจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค แนวทางการรักษา รวมถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมล่าสุดแบบภูมิคุ้มกันบำบัด โดยหวังว่าข้อมูลความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย การมีความรู้เปรียบเสมือนสร้างภูมิเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง และหากจำเป็นต้องเผชิญกับโรคร้ายจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการรักษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็งในระหว่างการรักษาให้ดีขึ้น เราเชื่อว่าหากเราทำงานร่วมกัน เราจะสามารถช่วยให้คนไทยมีโอกาสได้รับผลลัพธ์ในการรักษาโรคมะเร็งที่ดีขึ้นเพื่อร่วมกันสรรสร้างความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ให้กับคนไทยทุกคนได้”

“ในฐานะที่ เอ็มเอสดี เป็นผู้ที่ทำงานวิจัยและมีประสบการณในการพัฒนาและผลิตยาและวัคซีนใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้ความรู้และความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโรคมะเร็งของเราจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เราสามารถค้นพบโมเลกุลใหม่และพัฒนารูปแบบและวิวัฒนาการการรักษาใหม่ได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาและนำนวัตกรรมการรักษามาสู่ป่วยโรคมะเร็งนวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึงนอกเหนือจากองค์ความรู้ในนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งประเภทต่างๆ และความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย ความมุ่งมั่นของเราไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ที่การช่วยมนุษยชาติต่อสู้กับการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น เรายังค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย อาทิ วัคซีน HPV เพื่อช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กและสุภาพสตรี และยังสามารถช่วยป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งจากไวรัส HPV ในทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ และมะเร็งในช่องปากอีกด้วย” ดร. แมรี กล่าวเสริม
ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ ซิกน่าประกันภัย และ เอ็มเอสดี มีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในการให้ข้อมูลความรู้ล่าสุดที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมล่าสุดแบบภูมิคุ้มกันบำบัด ภายใต้แคมเปญ “Together4More Possibility – ร่วมก่อ ต่อโอกาสให้ชีวิต” มุ่งหวังให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในทางเลือกการรักษาและมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า เพื่อร่วมสร้างความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ให้กับคนไทย
#CignaxMSD #TogetherMorePossibility #ร่วมก่อต่อโอกาสให้ชีวิต #Immunotherapy
#MoreHopefulTomorrow#InnovativeCancerTreatment #ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้

เกี่ยวกับบริษัท ซิกน่าประกันภัย ประเทศไทย

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 180 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพของซิกน่าประกันภัย
ผู้ที่สนใจซื้อแผนประกันความคุ้มครองซิกน่า ซีเล็คแคร์ อิมมูโนเทอราพี (ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3kdGn8C หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: CignaThailand หรือ โทร 02 035 2929 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 9:30 – 18:00 น.)

เกี่ยวกับบริษัท เอ็มเอสดี
บริษัท เอ็มเอสดี (MSD) หรือที่มีชื่อเต็มว่า เมอร์ค แอนด์ คัมปานี, อินคอร์ปอเรท (Merck & Co. Inc.)มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Kenilworth มลรัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรู้จักเป็นการทั่วไปในชื่อ เมอร์ค (Merck) ในประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดาเท่านั้น นอกเหนือจากสองประเทศนี้ จะใช้ชื่อ เอ็มเอสดี (MSD) รวมถึงในประเทศไทยด้วย
กว่า 130 ปี เอ็มเอสดี ได้ประดิษฐ์ พัฒนา และผลิตยาและวัคซีน เพื่อรักษาโรคที่มีความท้าทายเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีให้ต่อผู้ป่วยเอง และต่อประชาสังคม โดยการพัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยนโยบายที่แผ่ขยายออกไป ผ่านโปรแกรม และพันธมิตรต่าง ๆ ในวันนี้ เอ็มเอสดี ยังคงมุ่งมั่นเป็นแนวหน้าในการวิจัยพัฒนาเพื่อหาทางรักษาและป้องกันโรคที่คุกคามมนุษยชาติ รวมทั้งมะเร็ง โรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ เช่น HIV และ Ebolaดั่งปณิธานของเราในการเป็นบริษัท วิจัย พัฒนา ชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำของโลก ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.msd.com หรือ www.facebook.com/MSDinTH

 

You may also read!

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นปลื้ม!! TICA CONNECT ครั้งที่ 7 สำเร็จดีเกินคาด

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA กระทรวงการต่างประเทศ  นำโดย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เผยผลความสำเร็จการจัดงาน TICA CONNECT ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ “7th TICA CONNECT FRIENDS FROM

Read More...

บิณฑ์-เอกพัน นำทีม บวงสรวง สักการะวันคล้ายวันพระราชสมภพ เสด็จพ่อ ร.5

มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย บิณฑ์ และเอกพัน บรรลือฤทธิ์ จัดพิธีบวงสรวงสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณลาน ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช

Read More...

บวงสรวงซีรีส์วาย’เมนูลับฉบับแก้มยุ้ย’ ขนทัพนักแสดงคู่จิ้นใหม่เสิร์ฟความฟิน

        ฤกษ์งามยามดี 2 ผู้บริหาร มณฑณ์ญภัฏ รุ่งโรจน์ และ ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) จากค่าย อินคัมอินฟินิท จำกัด ในเครือ สตาร์เวลล์ นำทีมบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ใหม่

Read More...

Mobile Sliding Menu