“โคราช” ยืนยันพร้อมจัด “โคราช พาวดูแรนท์ มาราธอน 2020” ชิงถ้วยพระราชทานฯ สร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูภาพลักษณ์ 8 มี.ค. นี้

In Sport

 

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ พาวดูแรนท์  เตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน “โคราช พาวดูแรนท์ มาราธอน 2020” (KORAT POWDURANCE  MARATHON 2020)  ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นกิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวโคราช เร่งฟื้นภาพลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พัฒนาเมืองโคราชให้เป็นศูนย์กลางแห่งกีฬาในภูมิภาคอาเซียน พร้อมชิงถ้วยพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครราชสีมา ยีนยันความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาทุกคน ว่ายังคงเป็นเมืองกีฬาที่มีศักยภาพ ทั้งด้านเส้นทางการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ,มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ,วัฒนธรรม ,เส้นทางการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก ,ที่พักและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ยีนยันว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมาราธอนระดับนานาชาติ และมั่นใจว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ โคราช พาวดูแรนท์ มาราธอน 2020 นี้ จะเป็นกิจกรรมกีฬาสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของจังหวัด สร้างขวัญ และส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชได้กลับสู่สภาวะปกติ หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบสะเทือนขวัญกลางเมืองโคราช ทีผ่านมา พร้อมทั้งจะสร้างมั่นใจว่าชื่อเสียงให้ประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกครั้ง ในด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคอาเซียน (Asian Sport Hub) เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ และพัฒนาบุคคลกรด้านการกีฬาของประเทศไทย และจังหวัด นครราชสีมา ให้เกิดความชำนาญในทุก ๆ ด้าน

สำหรับการแข่งขัน KORAT POWDURANCE MARATHON 2020 จะชิงชัยกันในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท

1.การแข่งขัน มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิง โอเวอร์ออล และแบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.การแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิง แบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

3.การแข่งขัน มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิง แบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  1. การแข่งขัน วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ความพิเศษในปีนี้จะมีการกำหนดเส้นทางการแข่งขันแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางจาก IAAF หรือ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ และ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ทุกระยะการแข่งขัน โดยเส้นทางการแข่งขันปีนี้ นักกีฬาจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช ออกไปสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านทางนักกีฬา, นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพการแข่งขันไปทั่วโลก

นอกจากนี้ “โคราช พาวดูแรนท์ มาราธอน 2020” ยังมีการจัดกิจกรรมความบันเทิงจัดเต็มแบบเต็มอิ่มให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา นักกีฬา ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก ในงาน “Powdurance Sports EXPO” ในวันศุกร์ที่ 6 และเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการออกร้านของสินค้าบริการและนวัตกรรมของการกีฬาที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาให้เติบโต และสร้างความเจริญในระดับโลกตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, กิจกรรมพิเศษ, การแสดง และเทศกาลสินค้า OTOP ประจำจังหวัด, ร้านอาหาร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ที่จะช่วยสร้างให้การแข่งขันให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวาง และเนื่องจากการแข่งขันตรงกับช่วงเดือนแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี จึงเป็นโอกาสอันดีในการที่จะให้เหล่านักกีฬา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศ ได้ร่วมระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโคราชไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมกีฬา ที่จะช่วยการสร้างภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นของจังหวัดนครราชสีมา และร่วมสร้างขวัญและ กำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวโคราช ได้ดำเนินชีวิตในสภาะปกติ หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบสะเทือนขวัญที่ผ่านมา อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/KoratPowduranceMarathon/

You may also read!

เพลย์มอนโด อาณาจักรสวนสนุกสำหรับเด็กระดับเวิลด์คลาส เดินหน้าตอบรับวิถี New Normal

ชูมาตรการเข้มในการรักษาความปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน ด้วยมาตรฐานการดูแลความสะอาดขั้นสูง ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งอาณาจักรสวนสนุกสำหรับเด็ก ‘เพลย์มอนโด’ (Playmondo) ภายใต้การบริหารของหรรษา ไกรโกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพลย์มอนโด กรุ๊ป ที่ครั้งนี้พร้อมกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง ด้วยมาตรฐานใหม่ทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน “New Normal” เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการในด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังคงความทันสมัย บริการกิจกรรมที่ครบถ้วน พร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ให้กับทุกคนในครอบครัวอีกครั้ง ‘เพลย์มอนโด’ (Playmondo)

Read More...

สวิตต์ ไดมอนด์ พร้อมส่งมอบ mask 3 ชั้น คุณภาพ KN95 ให้แก่ มูลนิธิเมาไม่ขับ

เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีหน้ากากอนามัยออกมาจำหน่ายจำนวนมาก มีทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัท สวิตต์ ไดมอนด์ จำกัด เจ้าของหน้ากากอนามัย KN95 แบรนด์ “TarMonud” (ตาโมนุต) ระบุว่า ตามท้องตลาดยังคงมีหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคนไทยควรต้องหันมาให้ความใส่ใจต่อการเลือกหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้การป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐาน

Read More...

บิ๊กป้อม เดินหน้า แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม อย่างยั่งยืน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเติมน้ำใต้ดิน พร้อมมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องภารกิจการเติมน้ำใต้ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม อย่างยั่งยืน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล

Read More...

Mobile Sliding Menu