โรงเรียนพุทธศาสนาร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

In Event

ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในหลายมิติ หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลับด้อยลง และเกิดปัญหาขึ้นกับสังคมมายมาย เนื่องจากดำเนินชีวิตอย่างขาดความตระหนักรู้และทักษะเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงาม ละเลยต่อคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เน้นความสำคัญของสังคมและการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการปลูกฝังและให้ความรู้คู่คุณธรรมกับเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ   

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ จัดขึ้น โดยร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเสริมสร้างบทบาทบวร (บ้าน, วัด โรงเรียน)” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมที่เข้มแข็ง สามารถปลูกฝังเยาวชนและประชาชน  ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.. 2579 และ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุระหว่าง   9-15 ปี จำนวน 100 คน โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

  สำหรับงานวันแถลงข่าวโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” ได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ ห้อง 105 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีค่าของไทย อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย หัตถกรรมหุ่นร่วมสมัย ภาษาไทย และคหกรรม ซึ่งเยาวชนที่เข้าค่ายจะได้สัมผัสถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าสมควรแก่การสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ และ ดารานักแสดงที่มาร่วมงานจำนวนมาก เช่น นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก) ศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) เกรซ มหาดำรงกุล ทัศรินทร์ พันธุ์แพ (อุ๋ย) และ ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ (ต๊อก) เป็นต้น 

เราหวังว่า สถาบันหลักของสังคมมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือของประชารัฐ ในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์  แนวทางและผลผลิตของโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนให้มีค่านิยมที่ดี เตรียมคนให้มีทักษะการดำรงชีวิต และสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

You may also read!

แม่หัวใจสลาย ปล่อยลูกไว้บนแคร่ คลาดสายตานิดเดียว ลูกหัวทิ่มลงถังน้ำ ดับสลด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้รับแจ้งมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตในถังสี บ้านห้วยแก้ว หมู่ 19 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เมื่อมาถึงบ้านที่เกิดเหตุ พบแม่กำลังกอดศพลูกชาย อายุ 10 เดือน

Read More...

สุดสลด รปภ. แทงเพื่อนดับในคฤหาสน์ ฉุนเปิดประตูช้า

   รปภ. แทงกันดับในคฤหาสน์ ฉุนเพื่อนเปิดประตูช้า หัวหน้าช็อก ทำงานกันมา 20 ปี ไม่คิดจะเกิดเรื่องรุนแรงกันขนาดนี้ ด้านตำรวจเร่งตามล่าตัวผู้ก่อเหตุ วันที่ 20 เมษายน 2562 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เกิดเหตุมีผู้ถูกแทงเสียชีวิต ภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยทองหล่อซอย 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ซึ่งเป็นบ้านของนักธุรกิจวัย 81

Read More...

จิ้นไปอีก..!!! “บี น้ำทิพย์ “อวยพรวันเกิด “ฟิล์ม ธนภัทร”

เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนคลับเชียร์ให้เป็นมากกว่าคู่จิ้นสำหรับคู่ของนางแบบสาว บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์กับนักแสดงหนุ่ม ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ จากการที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันเพียงเรื่องเดียวในละครยอดฮิต เมีย 2018 ทางช่อง One ทำให้เกิดแรงเชียร์หนักมากให้สองคนนี้เป็นแฟนกันจริงๆ เพราะต่างคนก็ต่างโสดด้วยกันทั้งคู่ เหมือนละครจบแต่ความสัมพันธ์ของสองคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะ เพราะมีภาพฟินๆ ออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆ เรียกว่าเริ่มมีความสนิทมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด บี น้ำทิพย์ ได้อวยพรวันเกิด ฟิล์ม ธนภัทร ด้วยข้อความที่หวาน หลายคนอ่านแล้วถึงกับยิ้มเลย ข้อความชวนฟินระบุว่า    "ไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนรักพี่ฟิล์มเยอะขึ้นเรื่อยๆ ขนาดนี้ เพราะพี่ฟิล์มเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานทำตามความความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ เป็นการอวยพรวันเกิดปีแรกก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

Read More...

Mobile Sliding Menu