“นาโนเทคโนโลยี” ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เดินหน้าผลิต “สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รับเทรนด์รักษ์โลก

In Event, Hot News

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นับเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่ไม่เพียงจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งอีกด้วย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งมีภารกิจในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีความมุ่งมั่นในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้  ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งหวังที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยกลายเป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบรับกระแสโลกที่กำลังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทคได้สร้างสรรค์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอและกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และร่วมแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งไม่เพียงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์นาโนของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดเช่นกัน

หนึ่งในผลงานด้านการพัฒนาสิ่งทอของนาโนเทคที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็คือการพัฒนาสารเคลือบสำหรับสิ่งทอ  ซึ่งได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสูตรน้ำยาเคลือบและตกแต่ง ผ้าทอและผ้าผืน ทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ ผิวสัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย มีกลิ่นหอม สะท้อนยูวีช่วยลดสีซีดจาง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น และสะท้อนน้ำจึงเปื้อนยากขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาให้สารเคลือบมีคุณสมบัติมัลติฟังก์ชั่น  สามารถเคลือบได้ภายในขั้นตอนเดียว

นอกจากนี้ นาโนเทคโนโลยียังถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นใยและเทคโนโลยีการขึ้นรูปสำหรับสิ่งทอที่เรียกว่า  “n-Breeze” หรือ แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ทำความสะอาดได้ โดยเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนมัลติฟังชัน ผลิตจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะ ที่ต่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยนาโนทั่วไป มีสมบัติต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ำ ป้องกันรังสียูวี ทั้งยังมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง สามารถกรองละเอียดได้ทั้งในระบบน้ำและอากาศ แผ่นกรองนี้สามารถทำความสะอาดได้และทนต่อแสงแดด ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล จึงสามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หรือใช้ทดแทนแผ่นกรองอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

นักวิจัยจากนาโนเทคไม่เพียงมุ่งแก้ปัญหา  แต่ยังให้ความสำคัญกับทิศทางในอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนด้วย โดยล่าสุดมีแนวคิดด้านการวิจัยพัฒนาเส้นใยที่ย่อยสลายได้  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลพิษให้กับโลกจากที่มาของเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกระแสเทรนด์โลกที่กำลังมาแรงในขณะนี้

ปัจจุบัน นาโนเทคกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีนาโนเข้ากับเทคโนโลยีเดิม  โดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่บริษัท PTT  MCC  Biochem  บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนา Polybutylene Succinate หรือ PBS  เพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใย Multifilament  ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งทอที่ย่อยสลายได้ และสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  หีบห่อบรรจุภัณฑ์  (Packaging) เช่น ถุงชา หรือถุงหุ้มเครื่องนอนใช้แล้วทิ้ง (Disposable Product) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ  นับว่าเป็นทิศทางการแข่งขันใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นตามกระแสของการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและน่าจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต

ดร.วรล อินทะสันตา  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านสิ่งทอว่า ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดสิ่งทอ เมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆจะมีความคล้ายกันในท้องตลาด แต่ถ้าเราสามารถผลิตสิ่งทอที่สามารถย่อยสลายได้ ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกและจะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น  เมื่อก่อนเรารู้จักเรื่องของผ้าไหม ผ้าฝ้าย แต่ตอนนี้เราสามารถนำปลายโปรดักซ์ของปิโตรเคมี หรือว่าสารตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติมาแปรรูปตรงนี้เพื่อนำกลับไปใช้เหมือนสิ่งทอทั่วไป เหมือนไปเปิดตลาดใหม่ เปิดการใช้งานใหม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเดิม ในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเดินหน้าวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่งตลอด 15 ปีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น  แต่เป้าหมายสำคัญคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอของไทยและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง

You may also read!

“แหวนแหวน”ไม่ซีเรียส “แมท”ใส่ชุดดำร่วมงานวันเกิด ลั่นขออนุญาตแล้ว

เป็นอีกหนึ่งสาวที่ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดสุดอลังการของ แหวนแหวน ปวริศา ในธีม Arabian Night สำหรับนางเอกสาว แมท ภีรนีย์ ที่มาในชุดเดรสยาวสีดำปักเลื่อม เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยเพชรคาดใบหน้า อีกทั้งยังถักผมคอนโรลทั้งศีรษะ เป็นความสวยที่ลงตัวทำให้สาวแมทดูสวยมีเสน่ห์ และน่าค้นหาสุด ๆ แต่ด้วยความที่ภายในงาน แขกส่วนใหญ่ต่างแต่งตัวด้วยชุดภารตะ สีสันสดใส อีกทั้งเป็นงานวันเกิด จึงเกิดเป็นประเด็นดราม่าเบา ๆ ในโซเชียล กรณีที่สาวแมทใส่ชุดสีดำมางานวันเกิด เพราะมองว่าเป็นงานมงคล

Read More...

เดอะทอยส์ เล่านาทีทิ้งกีตาร์ลงจากเวที เมินคนว่าไม่มืออาชีพ-กินข้าวต้มดีกว่า

ทำเอาหลายคนตกอกตกใจ และวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อย หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนเวทีขณะแสดงโชว์ของศิลปินหนุ่ม เดอะทอยส์ (The TOYS) หรือ ทอย ธันวา หลังมีชายหนุ่มขึ้นไปล็อกคอบังคับให้ดื่มเหล้า จนทำให้เจ้าตัวทิ้งกีตาร์ทิ้งลงพื้น ลงจากเวทีไปและไม่ขึ้นแสดงต่อ โดยล่าสุด (24 พฤษภาคม 2562) เดอะทอยส์ ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก - เล่าเหตุการณ์บนเวทีให้ฟังหน่อย ? เดอะทอยส์ : เท่าที่เห็นคือเขาขึ้นมาบนเวที ผมจำไม่ได้ทั้งหมด แต่ฟีลคือกำลังจะร้องเพลงท่อนต่อไป

Read More...

น้องฉัตร เคลียร์ข่าวเมาท์ เกาเหลา “ป้อม วินิจ” รับยอมจ่ายเงินให้ทีมงานไปคานส์

ทำเอาช่างแต่งหน้าคิวทองอย่าง น้องฉัตร ฉัตรชัย ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียว เมื่อเจ้าตัวมีโอกาสไปแต่งหน้าให้กับนางเอกสาว ศรีริต้า เจนเซ่น ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส แต่ก็ไม่วายมีข่าวเมาท์ตามมาว่าเจ้าตัวยอมเสียเงินเพื่อให้ได้ไปเมืองคานส์ แถมงานนี้น้องฉัตรยังถูกโยงว่าซดเกาเหลากับช่างแต่งหน้าเบอร์หนึ่งอย่าง ป้อม วินิจ ที่บินไปแต่งหน้าให้กับคุณแม่ชมพู่ อารยา อีกต่างหาก โดยล่าสุด (24 พฤษภาคม 2562) น้องฉัตร ก็ได้มาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่อง

Read More...

Mobile Sliding Menu