“นาโนเทคโนโลยี” ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เดินหน้าผลิต “สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รับเทรนด์รักษ์โลก

In Event, Hot News

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นับเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่ไม่เพียงจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งอีกด้วย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งมีภารกิจในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีความมุ่งมั่นในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้  ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งหวังที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยกลายเป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบรับกระแสโลกที่กำลังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทคได้สร้างสรรค์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอและกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และร่วมแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งไม่เพียงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์นาโนของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดเช่นกัน

หนึ่งในผลงานด้านการพัฒนาสิ่งทอของนาโนเทคที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็คือการพัฒนาสารเคลือบสำหรับสิ่งทอ  ซึ่งได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสูตรน้ำยาเคลือบและตกแต่ง ผ้าทอและผ้าผืน ทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ ผิวสัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย มีกลิ่นหอม สะท้อนยูวีช่วยลดสีซีดจาง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น และสะท้อนน้ำจึงเปื้อนยากขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาให้สารเคลือบมีคุณสมบัติมัลติฟังก์ชั่น  สามารถเคลือบได้ภายในขั้นตอนเดียว

นอกจากนี้ นาโนเทคโนโลยียังถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นใยและเทคโนโลยีการขึ้นรูปสำหรับสิ่งทอที่เรียกว่า  “n-Breeze” หรือ แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ทำความสะอาดได้ โดยเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนมัลติฟังชัน ผลิตจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะ ที่ต่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยนาโนทั่วไป มีสมบัติต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ำ ป้องกันรังสียูวี ทั้งยังมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง สามารถกรองละเอียดได้ทั้งในระบบน้ำและอากาศ แผ่นกรองนี้สามารถทำความสะอาดได้และทนต่อแสงแดด ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล จึงสามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หรือใช้ทดแทนแผ่นกรองอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

นักวิจัยจากนาโนเทคไม่เพียงมุ่งแก้ปัญหา  แต่ยังให้ความสำคัญกับทิศทางในอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนด้วย โดยล่าสุดมีแนวคิดด้านการวิจัยพัฒนาเส้นใยที่ย่อยสลายได้  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลพิษให้กับโลกจากที่มาของเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกระแสเทรนด์โลกที่กำลังมาแรงในขณะนี้

ปัจจุบัน นาโนเทคกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีนาโนเข้ากับเทคโนโลยีเดิม  โดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่บริษัท PTT  MCC  Biochem  บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนา Polybutylene Succinate หรือ PBS  เพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใย Multifilament  ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งทอที่ย่อยสลายได้ และสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  หีบห่อบรรจุภัณฑ์  (Packaging) เช่น ถุงชา หรือถุงหุ้มเครื่องนอนใช้แล้วทิ้ง (Disposable Product) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ  นับว่าเป็นทิศทางการแข่งขันใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นตามกระแสของการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและน่าจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต

ดร.วรล อินทะสันตา  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านสิ่งทอว่า ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดสิ่งทอ เมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆจะมีความคล้ายกันในท้องตลาด แต่ถ้าเราสามารถผลิตสิ่งทอที่สามารถย่อยสลายได้ ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกและจะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น  เมื่อก่อนเรารู้จักเรื่องของผ้าไหม ผ้าฝ้าย แต่ตอนนี้เราสามารถนำปลายโปรดักซ์ของปิโตรเคมี หรือว่าสารตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติมาแปรรูปตรงนี้เพื่อนำกลับไปใช้เหมือนสิ่งทอทั่วไป เหมือนไปเปิดตลาดใหม่ เปิดการใช้งานใหม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเดิม ในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเดินหน้าวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่งตลอด 15 ปีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น  แต่เป้าหมายสำคัญคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอของไทยและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง

You may also read!

คนโสดตายเรียบ “บูม” โพสต์อวยพรวันเกิด “กีฟ” ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกัน

เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานาน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆ ที่อยากให้มีข่าวดีเร็วๆ สำหรับ คู่ของ บูม-กิตตน์ก้อง ขำกฤษ และ กีฟ-ดราภดา โสตถิพิทักษ์ สองนักแสดงมากความสามารถ ซึ่งนอกจากทั้งสองคนจะให้เกียรติซึ่งกันและกันมาตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่รู้จัก จนเลื่อนสถานะมาเป็นคนรู้ใจแล้ว สิ่งหนึ่งที่บูมและกีฟไม่เคยปล่อยให้ขาดหายไป นั่นก็คือความหวานความเอาใจใส่ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีให้กันอย่างสม่ำเสมอ แถมล่าสุดในอินสตาแกรมของ บูม กิตตย์ก้อง ก็ยังได้โพสต์ภาพถ่าย พร้อมทั้งข้อความสุดโรแมนติกเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับแฟนสาว โดยมีการระบุคำสารภาพเอาไว้ด้วยว่า ก่อนนี้เจ้าตัวคิดที่จะจีบสาวกีฟก็เพราะหน้าตา แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้รักมาตลอดนั่นก็คือจิตใจและความดี "สุขสันต์วันเกิดนะครับ 7 ปีแล้ว ที่พี่ได้พูดคำนี้ และไม่ว่าจะกี่ปี

Read More...

โรแมนติกมาก “เคน-หน่อย” โพสต์ภาพคู่ รัก 11 ปี ความหวานไม่เคยจืดจาง

ปกติเวลาที่ครอบครัววงศ์พัวพันธ์ไปไหนมาไหน ก็มักจะไปด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา 4 คน พ่อแม่ลูกตลอด แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่อย่าง เคน ธีรเดช และ หน่อย บุษกร ก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ของตัวเองเช่นกัน เพราะล่าสุดทั้งสองคนก็เพิ่งจะจัดทริปสวีทแบบเรียบง่าย แต่โรแมนติกสุดๆ ด้วยการควงแขนกันไปพักผ่อนสองต่อสองตามประสาคู่รัก ดื่มด่ำบรรยากาศในร้านอาหารสไตล์วินเทจ นั่งโอบไหล่ กินเค้ก จิบกาแฟ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ แถมสาวหน่อยยังเขียนแคปชั่นสั้นๆ บรรยายโมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่า "เรามีเรา" เพื่อย้ำความหวานตลอด 11 ปี

Read More...

โสด สวย เผ็ด….!!! “บี น้ำทิพย์” เสิร์ฟภาพเด็ดในไอจี

ฉลองชีวิต โสด ได้แซ่บเวอร์สะเทือนวงการจริงๆ สำหรับ นางเอกสาว บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวขอจัดทริปพักผ่อนสบายๆ ตามสไตล์สาวโสด ด้วยการพาตัวเองไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด บนเกาะสมุย ก่อนจะเก็บภาพความเซ็กซี่ริมชายหาดและสระน้ำกลับมาฝากแฟนคลับ ให้ได้ร้องอู้หู...กันดังๆ ซึ่งแต่ละภาพที่สาวบีนำมาเสิร์ฟนั้น บอกได้เลยว่า แซ่บเวอร์ทุกลีลาและท่าโพสจริงๆ โดยเฉพาะเช็ตชุดนอนสายเดี่ยวสีชมพู ที่เล่นเอาบรรดาหนุ่มๆ หัวใจแทบละลาย แต่งานนี้ใครที่ตั้งตารอชมความเซ็กซี่ขั้นสุดของสาว บี น้ำทิพย์ อยู่ล่ะก็ ต้องเกาะอินสตาแกรมเธอเอาไว้ดีๆ เพราะแอบเห็นเจ้าตัวคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่า "รูปเด็ดๆ ยังไม่ออกจ้า" อุ๊บส์!

Read More...

Mobile Sliding Menu