“นาโนเทคโนโลยี” ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เดินหน้าผลิต “สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รับเทรนด์รักษ์โลก

In Event, Hot News

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นับเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่ไม่เพียงจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งอีกด้วย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งมีภารกิจในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีความมุ่งมั่นในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้  ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งหวังที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยกลายเป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบรับกระแสโลกที่กำลังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทคได้สร้างสรรค์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอและกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และร่วมแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งไม่เพียงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์นาโนของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดเช่นกัน

หนึ่งในผลงานด้านการพัฒนาสิ่งทอของนาโนเทคที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็คือการพัฒนาสารเคลือบสำหรับสิ่งทอ  ซึ่งได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสูตรน้ำยาเคลือบและตกแต่ง ผ้าทอและผ้าผืน ทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ ผิวสัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย มีกลิ่นหอม สะท้อนยูวีช่วยลดสีซีดจาง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น และสะท้อนน้ำจึงเปื้อนยากขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาให้สารเคลือบมีคุณสมบัติมัลติฟังก์ชั่น  สามารถเคลือบได้ภายในขั้นตอนเดียว

นอกจากนี้ นาโนเทคโนโลยียังถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นใยและเทคโนโลยีการขึ้นรูปสำหรับสิ่งทอที่เรียกว่า  “n-Breeze” หรือ แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ทำความสะอาดได้ โดยเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนมัลติฟังชัน ผลิตจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะ ที่ต่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยนาโนทั่วไป มีสมบัติต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ำ ป้องกันรังสียูวี ทั้งยังมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง สามารถกรองละเอียดได้ทั้งในระบบน้ำและอากาศ แผ่นกรองนี้สามารถทำความสะอาดได้และทนต่อแสงแดด ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล จึงสามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หรือใช้ทดแทนแผ่นกรองอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

นักวิจัยจากนาโนเทคไม่เพียงมุ่งแก้ปัญหา  แต่ยังให้ความสำคัญกับทิศทางในอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนด้วย โดยล่าสุดมีแนวคิดด้านการวิจัยพัฒนาเส้นใยที่ย่อยสลายได้  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลพิษให้กับโลกจากที่มาของเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกระแสเทรนด์โลกที่กำลังมาแรงในขณะนี้

ปัจจุบัน นาโนเทคกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีนาโนเข้ากับเทคโนโลยีเดิม  โดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่บริษัท PTT  MCC  Biochem  บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนา Polybutylene Succinate หรือ PBS  เพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใย Multifilament  ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งทอที่ย่อยสลายได้ และสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  หีบห่อบรรจุภัณฑ์  (Packaging) เช่น ถุงชา หรือถุงหุ้มเครื่องนอนใช้แล้วทิ้ง (Disposable Product) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ  นับว่าเป็นทิศทางการแข่งขันใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นตามกระแสของการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและน่าจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต

ดร.วรล อินทะสันตา  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านสิ่งทอว่า ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดสิ่งทอ เมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆจะมีความคล้ายกันในท้องตลาด แต่ถ้าเราสามารถผลิตสิ่งทอที่สามารถย่อยสลายได้ ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกและจะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น  เมื่อก่อนเรารู้จักเรื่องของผ้าไหม ผ้าฝ้าย แต่ตอนนี้เราสามารถนำปลายโปรดักซ์ของปิโตรเคมี หรือว่าสารตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติมาแปรรูปตรงนี้เพื่อนำกลับไปใช้เหมือนสิ่งทอทั่วไป เหมือนไปเปิดตลาดใหม่ เปิดการใช้งานใหม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเดิม ในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเดินหน้าวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่งตลอด 15 ปีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น  แต่เป้าหมายสำคัญคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอของไทยและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง

You may also read!

เตือนแล้วห้ามซูม “ลิเดีย”โพสต์แซวชุดว่ายน้ำสุดสยิวของ “แมทธิว”

ทำเอาแฟนคลับตาลุกวาวกันยกใหญ่ เมื่อคุณแม่สุดแซ่บ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้เผยภาพจากทริปยกครอบครัวเที่ยวทะเลมัลดีฟส์ เผยให้เห็นคุณสามี แมทธิว ดีน กับชุดว่ายน้ำที่ทำเอาตะลึงหนักมาก เพราะที่เจ้าตัวสวมใส่คือ Mankini รวบตึงเฉพาะจุด กับสายรัดยาวเป็นเอี๊ยม สีเขียวสะท้อนแสง เผยให้เห็นบั้นท้ายขาวจั๊วะ งานนี้สาวลีเดีย ยังมีแคปชั่นเตือนแฟน ๆ ด้วยว่า มาแล้วค่ะ !

Read More...

“ตู่”รับโมโหคนไดเร็คข้อความว่าน้อง “ริสา” แจงโพสต์เพราะอยากเตือนสติ

กำลังน่ารักเลยสำหรับลูกสาวของนักร้องคนเก่ง"ตู่ ภพธร"นั้นคือน้อง"ริสา"ในวัย10 เดือนทำเอาคุณพ่อว่างงานเมื่อไหร่ต้องอยู่กับลูกทันทีพร้อมกับอัพเรื่องราวส่วนตัวลงในอินสตาแกรมแบ่งปันความน่ารักของลูกสาวแต่กลับเจอบางคอมเม้นต์ที่คอมเม้นต์ไม่ค่อยดีถึงลูกสาวทำเอาพ่อตู่บอกไม่ทนโพสต์เตือนสติในโลกโซเชี่ยลซะเลยโดยระบุข้อความว่า "วันนี้นุชลงคลิป ริสาในสตอรี่แล้วก็มีคนส่งข้อความdirectมาหา พอได้อ่านก็รู้สึกโมโหและเสียความรู้สึกมาก แต่ก็พยายามคิดว่าเค้าคงมีปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตเค้า เข้าไปดูprofileก็ตั้งเป็นprivate เลยไปตามหาชื่อในfacebook พอเจอก็แอบแปลกใจว่าเค้าดูปกติดี มีเพื่อนมีฝูงดูมีงานที่ดีทำ เอาจริงๆตอนแรกโมโหมาก แต่ก็มานั่งคิด ว่าเราเป็นพ่อคนแล้วถ้าเรายังปล่อยวางเรื่องแค่นี้ไม่ได้ แล้วเราจะสอนลูกเราให้แข็งแกร่งให้เค้าเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายในชีวิตได้ยังไง ที่มาลงในนี้ไม่ได้ต้องการจะประจานหรือให้ใครต่อว่าการกระทำของคนๆนี้นะครับ แต่มันช่วยให้ผมใจเย็นขึ้น และอาจจะมีข้อคิดดีๆให้คนอื่นบ้าง สิ่งนึงที่อยากให้เราช่วยเตือนกัน คือทุกอย่างที่เราพิมพ์เราระบายในโลกโซเชี่ยล

Read More...

“มิ้นต์ ชาลิดา” ยิ้มแก้มแตก “ม่อน”น้องชาย เรียนจบรับปริญญา

เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เก่งมาก มิ้นต์ ชาลิดา ทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก และเป็นพี่ใหญ่ของบ้านดูแลทั้งพ่อแม่ และน้องๆ ทั้งสามคนให้เรียนหนังสือ สามหนุ่ม มอส,ม่อน และ ไมโล พี่น้องบ้านวิจิตรวงศ์ทอง สนิทกันมาก และน้องชายสุดที่รัก ม่อน ธนัชชัย นอกจากจะเข้าวงการบันเทิงเหมือนพี่สาวแล้ว ก็ยังไม่ทิ้งการเรียน ล่าสุดเรียนจบ รับปริญญา นำความภูมิใจมาสู่ครอบครัว และงานนี้ทุกคนก็ไปแสดงความยินดีกับม่อนกันพร้อมหน้า ทั้งพ่อแม่ และลูกๆ ถ่ายภาพครอบครัวด้วยกัน เห็นเลยว่าบ้านนี้ย่ารักเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆ และคนที่ปลื้มใจไม่น้อยกว่าพ่อแม่ ก็คงเป็นพี่สาวอย่างมิ้นต์นี่แหละ ที่ส่งน้องเรียนมาตั้งแต่แรก

Read More...

Mobile Sliding Menu