การตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในคุณผู้ชายใกล้ตัวคุณ

In Event, Food & Health

            เพราะใครๆ ก็อยากให้คุณผู้ชายใกล้ตัวมีสุขภาพดี อยู่กับเราไปนานๆ แต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่มีผลต่อความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคสมอง รวมถึงโรคมะเร็ง ทำให้เราเป็นกังวลได้ หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากให้คุณผู้ชายใกล้ตัวและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็ง มารู้จักมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด ….. อย่ารอให้สายเกินไป

          ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากมักพบในผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆ คือ การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น พ่อ หรือ พี่ชาย ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรือเนื้อแดง เป็นเวลานานติดต่อกัน  โดยอาการที่อาจบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการที่ก้อนมะเร็งที่ต่อมลูกหมากโตและกดทับท่อปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน ปวดตอนปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก หรือ ควบคุมการปัสสาวะลำบาก รวมถึงการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ ซึ่งถ้าหากคนไข้มีอาการเหล่านี้ แพทย์อาจพิจารณาตรวจวินิจฉัยด้วยการคลำทางทวารหนัก (digital Rectal Examination) ร่วมกับการตรวจ PSA (Prostate Specific Antigen) ในกระแสเลือด การตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ การเจาะที่ก้อนเนื้อหากพบก้อนต้องสงสัย

            สำหรับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ อีกหนึ่งมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50-55 ปี ขึ้นไป โดยเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อ (polyp) ที่เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติและควบคุมไม่ได้ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ประวัติการมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ 60 ปี การมีประวัติโรคลำไส้แปรปรวน ท้องผูกเป็นเวลานานติดต่อกัน รวมถึงการสูบบุหรี่ ความอ้วนและการไม่ออกกำลังกาย สิ่งที่น่ากลัวคือมักจะไม่มีอาการจำเพาะในระยะเริ่มแรก ทำให้ตรวจพบอีกทีเมื่อเป็นระยะท้ายๆแล้ว โดยอาการที่อาจบ่งบอกว่าอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่นมีเลือดปนกับอุจจาระ ท้องเสียหรือท้องผูกเรื้อรัง ขับถ่ายผิดปกติ ปวดท้องร่วมกับท้องอืด อาการอื่น ๆ เช่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดเหมื่อย และซีด การคัดกรองมะเร็งลำไส้แนะนำให้ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารทุกๆ 5-10 ปี อย่างเป็นประจำร่วมกับการตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจอุจจาระ การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง CEA, การตรวจ CT scan และอัลตราซาวนด์ เป็นต้น

            มะเร็งปอดอีกมะเร็งที่พบบ่อยในคุณผู้ชายที่ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ คือการสูบบุหรี่ ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ มะเร็งปอดแบบเซลล์เล็ก (SCLC: small cell lung cancer) คิดเป็น 10-15 % ของมะเร็งปอดที่พบ และมะเร็งปอดแบบเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC: Non-small cell lung cancer) ซึ่งคิดเป็น 85-90% นอกจากการสูบบุหรี่แล้ว ปัจจัยสำคัญคือการมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด ถึงแม้ไม่สูบบุหรี่ก็ตาม รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นและการสัมผัสมลภาวะต่าง ๆ เช่น แร่ใยหิน ก๊าซเรดอน ควันธูป เป็นต้น เนื่องจากมะเร็งปอดมักไม่มีอาการจำเพาะแต่อาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็นมะเร็งปอด เช่น ไอเรื้อรัง (แบบทั้งมี หรือ ไม่มีเสมหะ) ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอกและเสียงแหบ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์ช่องอก (chest X-ray)  การตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบรังสีต่ำ (low-dose chest CT scan) หากพบก้อนต้องสงสัยอาจต้องมีการเจาะชิ้นเนื้อ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ PET/CT scan ต่อไป ศ.ดร.นพ. วิปร กล่าวเสริม

            ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากเป็นอย่างยิ่งคือ “การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งดังกล่าว” ที่เพิ่มความเสี่ยงด้วยการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนจากรุ่นพ่อ-แม่ สู่รุ่นลูกหลาน และด้วยนวัตกรรมการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ ด้วยชุดตรวจ Genetic Test for Cancer Screening Standard 50 Genes สามารถช่วยตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนแบบ Germline mutations หรือ การกลายพันธุ์ของยีนที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากพันธุกรรม จำนวนทั้งหมด 50 ยีน ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

            ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติที่นำไปสู่ความเสี่ยงของมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด ครอบคลุมมะเร็งยอดฮิตคุณผู้ชายทั้งหมด ไม่ต้องรอให้มีอาการแสดงของโรค เพียงการเจาะเลือด 6 มล. และใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ตรวจหาการกลายพันธุ์มากกว่า 2,800 ชนิด ผลที่ได้จึงถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ผลการรายงานเฉพาะรายบุคคลรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมโรคมะเร็ง ผลที่ได้จากการตรวจจะช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวได้อย่างตรงจุดเสี่ยงและมีประสิทธิภาพ ไม่สายเกินไปที่คุณผู้ชายจะหันมาใส่ใจสุขภาพ ชวนคุณพ่อและคนที่คุณรัก เข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป

You may also read!

เตือนแล้วห้ามซูม “ลิเดีย”โพสต์แซวชุดว่ายน้ำสุดสยิวของ “แมทธิว”

ทำเอาแฟนคลับตาลุกวาวกันยกใหญ่ เมื่อคุณแม่สุดแซ่บ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้เผยภาพจากทริปยกครอบครัวเที่ยวทะเลมัลดีฟส์ เผยให้เห็นคุณสามี แมทธิว ดีน กับชุดว่ายน้ำที่ทำเอาตะลึงหนักมาก เพราะที่เจ้าตัวสวมใส่คือ Mankini รวบตึงเฉพาะจุด กับสายรัดยาวเป็นเอี๊ยม สีเขียวสะท้อนแสง เผยให้เห็นบั้นท้ายขาวจั๊วะ งานนี้สาวลีเดีย ยังมีแคปชั่นเตือนแฟน ๆ ด้วยว่า มาแล้วค่ะ !

Read More...

“ตู่”รับโมโหคนไดเร็คข้อความว่าน้อง “ริสา” แจงโพสต์เพราะอยากเตือนสติ

กำลังน่ารักเลยสำหรับลูกสาวของนักร้องคนเก่ง"ตู่ ภพธร"นั้นคือน้อง"ริสา"ในวัย10 เดือนทำเอาคุณพ่อว่างงานเมื่อไหร่ต้องอยู่กับลูกทันทีพร้อมกับอัพเรื่องราวส่วนตัวลงในอินสตาแกรมแบ่งปันความน่ารักของลูกสาวแต่กลับเจอบางคอมเม้นต์ที่คอมเม้นต์ไม่ค่อยดีถึงลูกสาวทำเอาพ่อตู่บอกไม่ทนโพสต์เตือนสติในโลกโซเชี่ยลซะเลยโดยระบุข้อความว่า "วันนี้นุชลงคลิป ริสาในสตอรี่แล้วก็มีคนส่งข้อความdirectมาหา พอได้อ่านก็รู้สึกโมโหและเสียความรู้สึกมาก แต่ก็พยายามคิดว่าเค้าคงมีปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตเค้า เข้าไปดูprofileก็ตั้งเป็นprivate เลยไปตามหาชื่อในfacebook พอเจอก็แอบแปลกใจว่าเค้าดูปกติดี มีเพื่อนมีฝูงดูมีงานที่ดีทำ เอาจริงๆตอนแรกโมโหมาก แต่ก็มานั่งคิด ว่าเราเป็นพ่อคนแล้วถ้าเรายังปล่อยวางเรื่องแค่นี้ไม่ได้ แล้วเราจะสอนลูกเราให้แข็งแกร่งให้เค้าเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายในชีวิตได้ยังไง ที่มาลงในนี้ไม่ได้ต้องการจะประจานหรือให้ใครต่อว่าการกระทำของคนๆนี้นะครับ แต่มันช่วยให้ผมใจเย็นขึ้น และอาจจะมีข้อคิดดีๆให้คนอื่นบ้าง สิ่งนึงที่อยากให้เราช่วยเตือนกัน คือทุกอย่างที่เราพิมพ์เราระบายในโลกโซเชี่ยล

Read More...

“มิ้นต์ ชาลิดา” ยิ้มแก้มแตก “ม่อน”น้องชาย เรียนจบรับปริญญา

เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เก่งมาก มิ้นต์ ชาลิดา ทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก และเป็นพี่ใหญ่ของบ้านดูแลทั้งพ่อแม่ และน้องๆ ทั้งสามคนให้เรียนหนังสือ สามหนุ่ม มอส,ม่อน และ ไมโล พี่น้องบ้านวิจิตรวงศ์ทอง สนิทกันมาก และน้องชายสุดที่รัก ม่อน ธนัชชัย นอกจากจะเข้าวงการบันเทิงเหมือนพี่สาวแล้ว ก็ยังไม่ทิ้งการเรียน ล่าสุดเรียนจบ รับปริญญา นำความภูมิใจมาสู่ครอบครัว และงานนี้ทุกคนก็ไปแสดงความยินดีกับม่อนกันพร้อมหน้า ทั้งพ่อแม่ และลูกๆ ถ่ายภาพครอบครัวด้วยกัน เห็นเลยว่าบ้านนี้ย่ารักเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆ และคนที่ปลื้มใจไม่น้อยกว่าพ่อแม่ ก็คงเป็นพี่สาวอย่างมิ้นต์นี่แหละ ที่ส่งน้องเรียนมาตั้งแต่แรก

Read More...

Mobile Sliding Menu