เชิญร่วมงาน “เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

In Event

เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี ‘เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี’ ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

– ชม ชิม ช้อป ตลาดย้อนยุค นวัตกรรมทางการเกษตร พร้อมการ workshop ฟรี
– การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีในสวน โดยวงดุริยางค์ตำรวจ
– การออกหน่วยบริการทางการแพทย์แผนไทยและการพยาบาลเบื้องต้น
– นวัตกรรมนิทรรศการสามมิติภายในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu