รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 13 เมษายนนี้

In TV

              รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 13 เม.ย.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

            “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” วิชิรพยาบาล กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เมื่อ “กรุงเทพมหานคร” เมืองของประเทศไทย ที่กำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และทำให้คนเมืองต้องเผชิญหน้าอย่างไม่อาจเลี่ยงได้  ทั้งมลพิษ มลภาวะ ปัญหาขยะล้นเมือง  น้ำเน่าเสีย ปัญหาความแออัด  ความเครียดที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา  สาธารณภัย หรือแม้กระทั่งภัยทางธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเมือง  โดย ณ ปัจจุบันมีประชากรมากถึง 5,000,000 คน

ดังนั้น เมื่อเมืองอันเป็นศูนย์กลางของประเทศ ต้องพบกับวิกฤติด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในสหวิทยาขั้นสูงเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนให้เมืองพ้นจากวิกฤติ ด้วยเหตุนี้  สถาบันการแพทย์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นั่นก็คือ “วิชรพยาบาล” จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข พร้อมทั้งวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนเมืองให้สามารถเคียงคู่ขนานไปกับความยั่งยืนของสุขภาวะที่ดีให้กับคนเมือง ภายใต้ปณิธานที่ว่า “ภูมิปัญญาแห่งเมือง” ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยในปีพ.ศ. 2553 กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  และต่อมาในปีพ.ศ. 2555 ทางมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ลำดับที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นของทางมหาวิทยาลัยในการมุ่งหวังให้เป็นสถาบันบ่มเพาะองค์ความรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาสำคัญของคนเมืองให้ถึงแก่น ถูกต้อง และถูกทาง โดยมีพันธกิจที่สำคัญคือ  จัดการศึกษา พัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมือง พร้อมทั้งผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ City university อันดับ  1  ของอาเซียน ในปี 256

                ช่วงโครงการพระธรรมทูต  โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ  ถือเป็นโครงการที่จะนำเยาวชนชายที่มีอายุระกว่าง 9-15 ปี มาร่วมบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมและมีคุณค่า เพื่อเกื้อกูลต่อตนเอง และครอบครัว ตลอดจนถึงสังคม  ทั้งนี้ เนื่องจาก เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นอนาคตของประเทศ ดังนั้น สังคมจะเสื่อมสลายหรือรุ่งเรืองนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างประโยชน์ของชาติในวันนี้ โดยสามเณรที่เป็นต้นกล้าเหล่านี้ เปรียบเสมือนเป็นรัชทายาท และศาสนทายาท ผู้สืบต่อมรดกของแผ่นดิน ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา และวัดนาคปรก รวมไปถึงกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

                  ธนาคารออมสิน ช่วง 1 ธนาคารออมสินเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือและดูแลธุรกิจ SMEs อย่างต่อเนื่อง จึงได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund ต่อยอดเงินลงทุนขึ้น โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน กองที่ 1 และกองที่ 2 ในโครงการ  SMEs Private Equity Trust Fund  พร้อมทั้งแถลงข่าวความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับ คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

สำหรับครั้งนี้ ธนาคารออมสินได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนเพิ่มอีก  2 ราย ได้แก่  บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างระบบCRM หรือ Customer Relationship Management สำหรับลูกค้า SMEs และระดับ Corporate ในประเทศไทย     ซึ่งทางกองทุนฯ ได้เคยร่วมลงทุนกับบริษัทนี้มา       นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นเงิน 10 ล้านบาท  โดยธุรกิจได้มีการขยายตัวต่อเนื่อง และในครั้งนี้ SMEs Private Equity Trust Fund ธนาคารออมสิน กองที่ 1 มี บริษัท N-Vest Ventureเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ร่วมลงทุนเพิ่มอีก 10 ล้านบาท

                   สำหรับรายที่ 2 SMEs Private Equity Trust Fund ธนาคารออมสิน กองที่ 2 ที่มี Expara Thailand เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมลงทุนวงเงิน 10 ล้านบาท กับ บริษัทPUUN Intelligent เจ้าของแบรนด์ “ Peakengine ” ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรแกรมบัญชีออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Cloud ในการอำนวยความสะดวกให้การทำงานบัญชีรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  นอกจากนี้กำลังเจรจาอีกกว่า 20 ราย คิดเป็นวงเงิน 995 ล้านบาท

               ธนาคารออมสิน ช่วง 2   ในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการออมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูงนำเงินมาฝากกับธนาคารเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางธนาคาร จึงได้จัดบริการสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพิเศษและชัดเจนมากขึ้น เรียกว่า  กลุ่มลูกค้า High Net worth ซึ่งมีเงินฝากตั้งแต่50 ล้านบาทขึ้นไป และกลุ่มลูกค้า Segment ใหม่ ที่เรียกว่า Infinite Banking

ซึ่งล่าสุด ธนาคารออมสินได้ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัว ” GSB Infinite Enigma ” เป็นเนมมิ่งสปอนเซอร์โรงภาพยนตร์สไตล์คลับแห่งแรกที่มีความหรูหราที่สุดในโลก ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคนพิเศษของธนาคารออมสินที่ถือบัตรเครดิต Master Card World Eliteในการได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สุดหรู และบริการที่ดีที่สุดในโลก

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เช่น  แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์, ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ และ ปิยมาลา ดำริกาณจน์  ณ โรงภาพยนตร์อีนิกม่า ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน

You may also read!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu