รายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.

In TV

           รายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธจะพาไปพบกับ

 “ช่วงคนไทยไม่ลืมตัว”ข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา วันนี้ตามรอยพระศาสดา เราจะตามรอยเรื่องของข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาซึ่งถือเป็นภัตตาหารมื้อแรก หรือ การถวายอันสำคัญ ก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อนางสุชาดาทูลลากลับไปแล้ว พระบรมโพธิสัตว์จึงเสด็จจากร่มนิโครธพฤกษ์ ทรงถือถาดมธุปายาสนั้นเสด็จสู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อทรงพระวรกายแล้วจึงประทับนั่งริมฝั่งแม่น้ำนั้น บ่ายพระพักตร์สู่ถิ่นบรูพา คือตะวันออก ทรงปั้นข้าวมธุปายาสเป็นปั้น ๆ ได้ 49 ปั้น แล้วเสวยจนหมด ซึ่งถือเป็นอาหารทิพย์อันจะคุ้มได้ถึง 7 สัปดาห์ หรือ 49 วัน ในการเสวยวิมุตติสุขภายหลังการตรัสรู้

“ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน” ผู้ให้ สงครามปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าทีรัฐมีการจับกุมตัวขบวนการค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้น ผลกระทบมีผลดี ผลเสียทั้งสองด้าน…ด้านหนึ่งยาเสพติดถูกทำลาย แต่อีกด้านครอบครัวลูกหลานของกลุ่มค้ายาเสพติด ต้องบ้านแตก ไร้ญาติ ขาดความช่วยเหลือ ไม่มีที่พักพิง…ไม่ได้รับการศึกษา เป็นปัญหาสังคมที่มืดมน ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อพบโชค ติสสวังโส จึงได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำเด็กๆเหล่านั้นเข้ามาอุปถัมภ์ที่วัดห้วยปลากั้ง พร้อมทั้งให้การศึกษาอย่างสูงสุด

 “ช่วงพระธรรมทูต” พระธรรมทูตในต่างประเทศถือว่าเป็นผู้ที่ต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพระธรรมทูตภายในวัด ที่ต้องศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เพื่อขยายงานให้มากขึ้น  เพื่อที่จะสามารถอธิบายธรรมะให้กับชาวต่างชาติได้ ขณะเดียวกันควรมีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet  วิทยุหรือโทรทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา

“ช่วงคนไทยชวนเที่ยว” โรงแรมบ้านไม้กระดาน จังหวัดเชียงราย Lifestyle Hostel Chiang Rai เกิดจากการนำบ้านเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า 50 ปี มาปรับปรุงใหม่ให้ร่วมสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมบ้านไม้ไทย (Thai House Architecture) ที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวทำเลที่พักอยู่ในเมืองเชียงราย ห่างจากถนนคนเดินเพียง 50 เมตร ใกล้กับสถานีรถรางชมเมือง(Free City Shuttle) ซึ่งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายนักเดินทางสามารถเดินชมวัดวาอารามที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดมิ่งเมือง วัดกลางเวียง หอนาฬิกา และตลาดสด ได้โดยสะดวก

             ติดตามชมรายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 น.ทางช่อง 5 และทางช่อง TGN

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu