คณะอนุญาโตตุลาการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด(WEH) และบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย)  จำกัด (“KPNET”)จนกว่าจะมีการชำระเงินค่าซื้อกิจการของ KPNET จนครบถ้วน

In Hot News

วันที่ 22กันยายน2560 คณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (ICC) มีคำชี้ขาดสองฉบับซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท ซิมโฟนี่ พาร์ทเนอร์ส ลิมิเต็ด (SPL)  บริษัท เน็กซ์ โกลบอล อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด (NGI)  และ บริษัท ไดนามิค ลิ้งค์ เวนเจอร์ส ลิมิเต็ด (DLV)เพื่อมีอำนาจบังคับใช้กับ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (KPNEH) และฟูลเลอร์ตันเบย์ อินเวสต์เม้นท์ ลิมิเต็ด(Fullerton)ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทที่นายณพ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุม

โดยข้อพิพาทระหว่าง SPL /NGI / DLV (ฝ่ายหนึ่ง) และ KPNEH / Fullerton (อีกฝ่ายหนึ่ง) มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทของนายณพ ณรงค์เดช ในบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง(WEH) ได้แก่บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (KPNET) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า บริษัท รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (REC)ในขณะที่เข้าซื้อหุ้นดังกล่าวนั้น KPNET หรือชื่อเดิม REC ถือหุ้นในWEH เป็นจำนวนร้อยละ 59.4

ระหว่างที่ยังไม่มีคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน (Freezing) หุ้นใน KPNET และ WEHซึ่งวัตถุประสงค์ของคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระเงินซึ่งต้องชำระตามสัญญาซื้อขายหุ้น เพราะจากกรณีที่เกิดขึ้นพบว่าได้มีการชำระค่าหุ้นแล้วน้อยกว่าร้อยละ 13 ของราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้คำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนในครั้งนี้เป็นการยืนยันคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นซึ่งเคยออกมาก่อนหน้านี้

คำสั่งห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน (Freezing) หุ้นใน KPNET และ WEHมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของคณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติออกมาและข้อพิพาทได้ยุติ โดยระหว่างที่ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาและข้อพิพาทยังไม่ยุติ ห้ามบุคคลใดก็ตามที่จะเข้าทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ KPNET(หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ REC) หรือหุ้นของ WEHได้โปรดทราบถึงข้อพิพาทข้างต้นและข้อห้ามไม่ให้มีการโอนหุ้นใน KPNET และหุ้นใน WEH ซึ่ง KPNET เคยถืออยู่จนกว่าฟูลเลอร์ตันและKPNET จะชำระค่าหุ้นจนเต็มจำนวนให้กับSPL/ NGI / DLV หากในระหว่างนี้ มีบุคคลฝ่าฝืนคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมีการกระทำทำธุรกรรมจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใน KPNET และ WEHจะถือว่าผู้ซื้อหุ้นใน KPNET หรือหุ้นใน WEH ซึ่ง KPNET เคยถืออยู่เป็นผู้ร่วมสมคบกันทำการฉ้อฉลต่อสิทธิของบริษัทและ SPL / NGI / DLV มีสิทธิในการดำเนินการเพิกถอนธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นโมฆะ เพราะเป็นกระทำขึ้นโดยฝ่าฝืนคำสั่งห้ามดังกล่าวรวมถึงบุคคลนั้นจะถูกการดำเนินคดีอาญาด้วย

You may also read!

หนทางสู่ “ความสุข”

 “วิชัย เหล่าพิพัฒนา” หรือ “กู๋เกี๊ยะ

Read More...

เข้าใจกันใหม่…”อาหารคลีน” ไม่แพง ไม่จืดชืด

ไปทางไหนเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นคนพูดถึง “อาหารคลีน̶

Read More...

“นภ พรชำนิ” เปิดซิง อัพเลเวลความสุขสุดๆ

ส่งความสุขผ่านบทเพลงเพราะ ๆ รวมถึงข่าวสารรอบด้าน ให้คุณ

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu