การตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในคุณผู้ชายใกล้ตัวคุณ

In Event, Food & Health

            เพราะใครๆ ก็อยากให้คุณผู้ชายใกล้ตัวมีสุขภาพดี อยู่กับเราไปนานๆ แต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่มีผลต่อความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคสมอง รวมถึงโรคมะเร็ง ทำให้เราเป็นกังวลได้ หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากให้คุณผู้ชายใกล้ตัวและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็ง มารู้จักมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด ….. อย่ารอให้สายเกินไป

          ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากมักพบในผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆ คือ การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น พ่อ หรือ พี่ชาย ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรือเนื้อแดง เป็นเวลานานติดต่อกัน  โดยอาการที่อาจบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการที่ก้อนมะเร็งที่ต่อมลูกหมากโตและกดทับท่อปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน ปวดตอนปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก หรือ ควบคุมการปัสสาวะลำบาก รวมถึงการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ ซึ่งถ้าหากคนไข้มีอาการเหล่านี้ แพทย์อาจพิจารณาตรวจวินิจฉัยด้วยการคลำทางทวารหนัก (digital Rectal Examination) ร่วมกับการตรวจ PSA (Prostate Specific Antigen) ในกระแสเลือด การตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ การเจาะที่ก้อนเนื้อหากพบก้อนต้องสงสัย

            สำหรับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ อีกหนึ่งมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50-55 ปี ขึ้นไป โดยเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อ (polyp) ที่เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติและควบคุมไม่ได้ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ประวัติการมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ 60 ปี การมีประวัติโรคลำไส้แปรปรวน ท้องผูกเป็นเวลานานติดต่อกัน รวมถึงการสูบบุหรี่ ความอ้วนและการไม่ออกกำลังกาย สิ่งที่น่ากลัวคือมักจะไม่มีอาการจำเพาะในระยะเริ่มแรก ทำให้ตรวจพบอีกทีเมื่อเป็นระยะท้ายๆแล้ว โดยอาการที่อาจบ่งบอกว่าอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่นมีเลือดปนกับอุจจาระ ท้องเสียหรือท้องผูกเรื้อรัง ขับถ่ายผิดปกติ ปวดท้องร่วมกับท้องอืด อาการอื่น ๆ เช่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดเหมื่อย และซีด การคัดกรองมะเร็งลำไส้แนะนำให้ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารทุกๆ 5-10 ปี อย่างเป็นประจำร่วมกับการตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจอุจจาระ การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง CEA, การตรวจ CT scan และอัลตราซาวนด์ เป็นต้น

            มะเร็งปอดอีกมะเร็งที่พบบ่อยในคุณผู้ชายที่ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ คือการสูบบุหรี่ ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ มะเร็งปอดแบบเซลล์เล็ก (SCLC: small cell lung cancer) คิดเป็น 10-15 % ของมะเร็งปอดที่พบ และมะเร็งปอดแบบเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC: Non-small cell lung cancer) ซึ่งคิดเป็น 85-90% นอกจากการสูบบุหรี่แล้ว ปัจจัยสำคัญคือการมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด ถึงแม้ไม่สูบบุหรี่ก็ตาม รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นและการสัมผัสมลภาวะต่าง ๆ เช่น แร่ใยหิน ก๊าซเรดอน ควันธูป เป็นต้น เนื่องจากมะเร็งปอดมักไม่มีอาการจำเพาะแต่อาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็นมะเร็งปอด เช่น ไอเรื้อรัง (แบบทั้งมี หรือ ไม่มีเสมหะ) ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอกและเสียงแหบ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์ช่องอก (chest X-ray)  การตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบรังสีต่ำ (low-dose chest CT scan) หากพบก้อนต้องสงสัยอาจต้องมีการเจาะชิ้นเนื้อ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ PET/CT scan ต่อไป ศ.ดร.นพ. วิปร กล่าวเสริม

            ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากเป็นอย่างยิ่งคือ “การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งดังกล่าว” ที่เพิ่มความเสี่ยงด้วยการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนจากรุ่นพ่อ-แม่ สู่รุ่นลูกหลาน และด้วยนวัตกรรมการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ ด้วยชุดตรวจ Genetic Test for Cancer Screening Standard 50 Genes สามารถช่วยตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนแบบ Germline mutations หรือ การกลายพันธุ์ของยีนที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากพันธุกรรม จำนวนทั้งหมด 50 ยีน ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

            ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติที่นำไปสู่ความเสี่ยงของมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด ครอบคลุมมะเร็งยอดฮิตคุณผู้ชายทั้งหมด ไม่ต้องรอให้มีอาการแสดงของโรค เพียงการเจาะเลือด 6 มล. และใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ตรวจหาการกลายพันธุ์มากกว่า 2,800 ชนิด ผลที่ได้จึงถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ผลการรายงานเฉพาะรายบุคคลรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมโรคมะเร็ง ผลที่ได้จากการตรวจจะช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวได้อย่างตรงจุดเสี่ยงและมีประสิทธิภาพ ไม่สายเกินไปที่คุณผู้ชายจะหันมาใส่ใจสุขภาพ ชวนคุณพ่อและคนที่คุณรัก เข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป

You may also read!

รวดเร็วทันใจ “กวาง เอบีนอร์มอล” เซอร์ไพรส์ขอ “น้ำหวาน”แต่งงาน

คู่รักป้ายแดงติดจรวดจริงๆ นะจ๊ะ สำหรับคู่ของ กวาง เอบีนอร์มอล กับ น้ำหวาน ซาซ่า หลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบกันเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว ก็มีภาพหวานๆ ของทั้งคู่ออกมาให้เห็นเป็นระยะ และมาปีนี้ถือเป็นฤกษ์ดีของเขา กวาง จึงไม่ขอพูดพล่ามทำเพลงอะไรเยอะ เพราะรักหมดใจได้ตัดสินใจขอแต่งงานกับ น้ำหวาน แฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในค่ำคืนวานที่เต็มไปด้วยความรักบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก กวาง ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ น้ำหวาน ซาซ่า แฟนสาวแต่งงาน ซึ่งในเค้กที่เตรียมไว้ได้เขียนว่า  "Waan said yes!" ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนสนิท เมื่อย้อนมาดูเส้นทางรักของ กวาง และ น้ำหวาน แม้จะเพิ่งคบประกาศว่าคบกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงวันนี้ก็ 3 เดือนเท่านั้น แต่จากการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่คือรู้จักกันมานานหลายปีแล้ว และ กวาง ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ารักครั้งนี้ของเขามองไกลถึงเรื่องแต่งงาน รักครั้งนี้ไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปแล้ว

Read More...

“นาโนเทคโนโลยี” ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เดินหน้าผลิต “สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รับเทรนด์รักษ์โลก

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นับเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่ไม่เพียงจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งอีกด้วย “ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ”  ซึ่งมีภารกิจในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีความมุ่งมั่นในการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้  ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งหวังที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยกลายเป็น “สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ตอบรับกระแสโลกที่กำลังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง   ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ

Read More...

เจาะเป้าหมาย “หมอสอง” ย้ำ! มีรถหรู 40 ล้าน ไม่ใช่คำตอบของชีวิต

ไม่ใช่แค่เก่งแต่เรื่องผ่าตัดศัลยกรรมเท่านั้น แต่ไลฟ์สไตล์ของศัลยแพทย์แถวหน้าของประเทศไทย ก็น่าสนใจมากๆ เหมือนกันกับ หมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห ผู้บริหารจาก นพรัตน์คอสเมติกคลินิก Nopparat Cosmetic Clinic (NCC) ที่มีรถหรูแพงโคตร ลัมโบร์กินี่ ไว้ในครอบครองรุ่น Lamborghini Aventador Roadster

Read More...

Mobile Sliding Menu