รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 23มี.ค.นี้ค่ะ

In TV

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 23 มี.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ จะพาไปพบกับ

          “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” ธ ทรงธรรมกับวิวัฒนาการการปกครองของสยาม : คณะราษฎร ช่วงเวลากว่า 40 ปีที่สยามอยู่ในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ที่ได้แผ่ขยายออกไป โดยเฉพาะกับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในยุโรป ต่างมีความคิดและวิสัยทัศน์เท่าทันโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้น

        “ช่วงพระธรรมทูต” โครงการ ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูม  เป็นโครงการที่นำเยาวชนชายอายุ 9~15 ปี บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมและมีคุณค่า เพื่อเกื้อกูลต่อตนเองและครอบครัว และสังคม เพราะเด็ก และเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดิน และเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ทั้งนี้สังคมจะเสื่อมสลายหรือรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับการสร้างโยชน์ของชาติในวันนี้ ที่เปรียบเสมือนเป็นรัชทายาท และศาสนทายาท ผู้สืบต่อมรดกของแผ่นดิน  ด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศจึงมีความประทับใจพระธรรมทูตไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็นชาวไทยพุทธ ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และนำพระธรรม ความสงบร่มเย็น มายังสังคมในต่างประเทศ โดยพระธรรมทูตไทยถือได้ว่าเป็นต้นแบบของพระธรรมทูตโลก คือ สามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

           “ช่วง กรมกิจการเด็กและเยาวชน” สำหรับ “วันเยาวชนแห่งชาติ” นั้น ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังเชิดชูเด็กเยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ทำ คุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้ อย่างเต็มศักยภาพ และนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

          “ช่วงการเคหะแห่งชาติ” วันนี้ การเคหะแห่งชาติได้เปิดโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” ด้วยการนำบ้านขนาดเล็กมาแลกบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม  โดยเงินส่วนต่างนั้นผู้ซ้อสามารถยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอยได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว

 

          ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

You may also read!

นาทีหนีตาย โค้ชเอก ต้อนเด็กไปเนินนมสาว ด้านจ่าแซมเข้าฝัน บอกภารกิจสำเร็จ!!!

นายอดิศักดิ์ วงศ์สุขจันทร์ พ่อของเด็กชายเอกรัตน์ วงศ์สุ

Read More...

“เติร์ก คหบดี” ร่วมอำนวยการสร้าง “Eullenia” หนังเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน!

                  ถือว่าปรับบทบาทตัวเองมาอยู่เบื้องหลัง

Read More...

เคเอฟซี ฉลองความเป็นหนึ่งเรื่องไก่ทอด จัดกิจกรรม“วันไก่ทอดแห่งชาติ”

 เคเอฟซี ประเทศไทย สร้างปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่สะเทือนวงการไ

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu