รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 14 ก.ค.นี้

In TV

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 14 ก.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

“ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” ความไม่เท่าเทียมของสยามกับนานาประเทศมีที่มาจากสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ที่สำคัญมักเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งกระทบต่ออำนาจของศาลไทยอย่างมาก ทั้งยังมีผลต่อการกำหนดเพดานอัตราภาษีขาเข้าและออกของสยามด้วย

ช่วงหลวงพ่อพบโชค” ปัจจุบัน ‘วัดห้วยปลากั้ง’ ได้รับการกล่าวขานจากผู้ศรัทธาทั่วสารทิศถึงความงดงามอลังการ และเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน โดยมีญาติโยมทั้งประชาชน บุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ นายทหาร นายตำรวจ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย เช่น ข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แจกอาหารฟรี สนับสนุนเด็กยากไร้ มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล สนับสนุนกิจของสงฆ์ เป็นต้น

 

“ช่วงธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนานั้น ยังคงให้น้ำหนักกับ 3 บทบาทหลักคือ การเป็นสถาบันเพื่อการออมของประเทศ การเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และการเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเงินทุนของประเทศ โดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ภายใต้แนวคิด “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”   “ธนาคารออมสิน” ไม่เพียงเป็นสถาบันเพื่อการออมเท่านั้นหากยังเป็นที่พึ่งพิงของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าที่ถือเป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทย

ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

You may also read!

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 23มี.ค.นี้ค่ะ

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 23 มี.ค

Read More...

‘ปุยฝ้าย – สุชานันท์’ สาวเสียงสวย คนใหม่ล่าสุดจาก ‘ดรีม คัม ทรู’ 

สนุกสนานและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์สำหรับรายการใหม่

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu