รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้

In TV

                รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

“ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” 150 ปี แผ่นดินรัตนโกสินทร์ : พระราชดำรัสสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์  “สะพานพระพุทธยอดฟ้า” ถือเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2472 เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปีในปีเดียวกัน  ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี “ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ทั่วโลกยกให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ”  ด้วยเหตุนี้  พระธรรมทูต  จึงถือเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องปลูกฝังความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้น ด้วยการเดินทางของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างแดนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

“ช่วงพระธรรมทูต” ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่พระธรรมทูตต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ จงคิดว่าจะนำความรู้นี้ไปสอนพุทธศาสนิกชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด อย่าหวังผลเพียงเพื่อได้ไปอยู่ต่างประเทศ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ก็จะเป็นเนื้อร้ายที่เกาะกินพระพุทธศาสนาให้เสื่อมถอยไป ซึ่งถือเป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เมื่อ 2600 ปีมาแล้ว และปัจจุบันสัจธรรมนั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ไม่เสื่อมคลาย

“ช่วง Scoop คนพิการ”  “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด  “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนภารกิจตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

“ช่วง Scoop ผู้สูงอายุ” ทางรัฐบาลมีความเป็นห่วงที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ผู้สูงอายุ มีอายุยืนยาวขึ้น และแนวโน้มของโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2583 องค์การสหประชาชาติ ประเมินไว้ไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียนถึง 33 %

          ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

You may also read!

ไร้เงา “ก้อง ห้วยไร่”

          แอบสังเกตุตำมั่วบินเดี่ยวไร้เงา “ก้อง ห

Read More...

“ก๊อต UD”ปลดท่อเด็กปั๊ม ส่งเพลง “หงายหมา” ศัพท์ใหม่คนอกหัก ทำคนฟังน้ำตาแตก !!!

เปิดตัวไปไม่ทันไร “ก๊อต UD” (สันติ คามทา) อดีตเด็กปั๊ม

Read More...

Beauty Buffet  จัดแคมเปญ “Seventeen Best Pick” สวยไม่ยั้ง รั้งไม่อยู่

              Beauty Buffet  จัดแคมเปญ “Seventeen Best

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu